Våre tjenester

Vi tilbyr følgende tjenster:

 • Installasjoner
 • El-bil uttak
 • Belysning
 • Smarthus
 • Energieffektivisering
 • El-sjekk
 • Internkontroll

Installasjoner

Komplette elektriske anlegg i både nybygg og rehabiliteringer. Hus, leiligheter, næringsbygg og hytter. Våre elektrikere har mange års erfaring i dette og kan planlegge sammen med våre kunder, i god tid før selve installasjonen foregår. For øvrig henviser vi til vår utarbeidede sjekkliste, som gir et klart bilde av hva vi går igjennom under planleggingen. I tillegg til komplette anlegg i nybygg og rehabiliteringer gjør vi selvfølgelig mindre jobber, som er raskt ferdig. Dette kan være montering av en stikkontakt, lampe, panelovner og lignende små jobber.

Uttak til EL-bil

De fleste av oss har nå behov for elbil uttak for lading. Vi leverer markedsledende ladere fra ca. 2 kw og opp til ca. 25 kw. Vi tilpasser laderen etter ditt behov og sørger for en kostnadseffektiv installasjon. Dersom ditt anlegg fra før har for lav kapasitet, så finner vi løsninger for å omgå dette. De fleste ladere leveres med systemer som «Tenker» og justerer da strømforbruket automatisk under lading. Dette er nyttig dersom forbruket ellers i huset er høyt.

Belysning

For å kunne få det beste ut av din belysning i hus eller leilighet, er det viktig med planlegging. Det finnes utallige ulike produkter som våre erfarne elektrikere hjelper deg å velge ut. Ofte har du som kunde tenkt ut noe selv, men erfaringsmessig endres dette noe etter samtale med våre erfarne fagfolk.

Innvendig i hus eller leilighet er det viktig at belysningen settes sammen slik at den gir trivsel og er funksjonell. Vi sørger for at du får de riktige løsningene avhengig av hvilke rom man tar hensyn til.

Utvendig belysning har helt andre kriterier og det er her viktig at det er nok lys, men samtidig dempet, slik at huset ikke fremstår som et «Fyrtårn»

Smarthus

Vi anbefaler å installere styringssystemer for ditt hus eller leilighet, slik at du gjennom PC eller telefon har kontroll. Da kan du enkelt fra en app på din mobil, styre eksempelvis gulvvarme, lys og åpne ytterdør. Vi kaller dette et «Smarthus».

Energieffektivisering

Dagens strømsystemer gjør det enklere å kunne spare strømforbruket i huset eller leiligheten. Våre elektrikere har god erfaring med dette og hjelper deg å velge systemer som reduserer strømforbruket ditt betraktelig. Eksempler på dette kan være senkning av temperatur i huset nattestid, justere belysning når du ikke er hjemme eller redusere ventilasjonsbruk når du er på jobb.

EL-sjekk og internkontroll

EL-sjekk

Vi utfører El-sjekk i eldre installasjoner både i private hus, næringsbygg og borettslag. Undersøkelser viser at ca. 40% av alle branner starter i det elektriske anlegget. Dette skyldes ofte løse sikringer i sikringsskapet, som fører til varmgang. I tillegg vil overbelastning av kurser også føre til varmgang. Mange eldre skap mangler også jordfeilbryter og overspenningsvern. Vi foretar en befaring og kommer med et forslag til deg som kunde på å gjøre ditt anlegg tryggere.

 • Brannfaren reduseres
 • Modernisering av sikringsskapet
 • Enklere å betjene ( Automatsikringer )
 • Økt driftssikkerhet
 • Oppdatert dokumentasjon
 • Installert jordfeilbryter og overspenningsvern

Internkontroll

 • Næring
  • Sjekk av hele det elektriske anlegget
  • Varmesøk for å avdekke brudd/løse koblinger
  • Sjekk av brannvarslingssystemet
  • Sjekk av nødlys
  • Sjekk av adgangsanlegg
 • Privat
  • Visuell sjekk av hele det elektriske anlegget
  • Sjekker alle stikk, brytere og koblinger
  • Sjekk av jording og sikringsskap
  • Sjekk av jordfeilbryter
  • Sjekk av materiell og elektrisk utstyr

 

 

 

Kontakt oss i dag for mer informasjon

Velcome

Mechanical Engineering- Onshore & Offshore

 • Conceptual and Basic Engineering
 • FEED Design
 • Technical Bid evaluation
 • Detailed Engineering Design
 • Topsides Process Modules and jacket design
 • Modification to the existing platforms
 • Mechanical GA Drawing
 • Foundation detail Drawings
 • Detailed manufacturing and
 • Production level drawings with BOM
 • Provide loading details to structure for equipment foundation
 • Purchase specification for Brought out items
 • Multidiscipline Package Engineering
 • Specification for Static and Rotating Equipment’s
 • Mechanical Data sheets preparation
 • Design & Analysis of Static and Rotating Equipment’s
 • Heat exchanger (Shell &tube, Plate, Air cooled )
 • Bulk Storage tanks
 • Distillation Columns
 • Fired Heaters
 • Mud gas separator
 • Fixed roof and floating roof tank
 • Accumulator tanks
 • Design Optimization of pressure vessels
 • (by ASME Div.2 calculations)
 • Failure Analysis of pressure vessels
 • Reverse Engineering
 • Tool Design and Prototyping
 • Product standardization
 • Tolerance stack-up and
 • Manufacturing solution
 • Project Expediting
 • Inspections & QA